Corvinus Center of Philosophy

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Nyelvfilozófia - Tematika 2008

E-mail Print PDF


Mindannyiunknak van anyanyelve, és mire felnövünk, elég jól beszéljük is. Azt gondolhatjuk tehát: tudjuk, mi a nyelv és hogyan működik. Mégis, amikor bepillantunk a nyelv „kulisszatitkaiba”, egy teljesen új világ tárul elénk.

Észre sem vettük, mekkora hatalomra tett szert. Azáltal, hogy lehetővé teszi kommunikációnkat, egyben korlátozza is azt. Esélyt teremt, lehetőséget ad egymás jobb megértésére, és közben módot nyújt gondolataink áthangolására és elrejtésére is, Kifinomultsága a záloga annak, hányféle gondolatot tudunk világosan gondolni, és hányféle érzésünket tudjuk azonosítani, mennyi történetet tudunk elmesélni. Voltak korok, melyek jól ismerték a nyelv e mágikus hatalmát. A tudomány fejlődése azonban varázstalanította világunkat, s ezzel a szó ereje is sokáig puszta tündérmesének tűnt. A fenomenológia fejlődése azonban a paradigmák, nyelvi és gondolkodási minták szerepének átértékeléséhez vezetett. Ma már tudjuk, hogy a nyelv fejlődése miért az emberi kultúra fejlődésének egyik központi kérdése.

Nemcsak a beszélt nyelvekről szól azonban a kurzus. Hiszen mindannyian ismerjük az olyan kifejezéseket, mint „képi nyelv”, „filmnyelv”, „testbeszéd”, „a zene nyelve”, és még sorolhatnánk. Vajon ezek is hasonlóan működnek, vagy csak metaforikus ételemben beszélünk esetükben nyelvről? Bármelyik álláspontot is foglaljuk el, látni fogjuk, hogy e „nyelvek” szerepe az életünkben nem kevésbé meghatározó. De vajon hogy jutottunk idáig? Hogyan futotta be a nyelv azt a karriert, hogy ilyen mágikus erővel rendelkezhet életünk, sorsunk, múltunk és jövőnk felett?

A kurzus során a nyelvészet, a nyelvtörténet, a pszichológia, és a filozófia eredményeit felhasználva keressük a választ a fenti kérdésekre. Sokféle nyelvbe belehallgatunk, kóstolgathatjuk zamatukat. Áttekinthetjük a történelmet a nyelvek szempontjából: végigkísérhetjük az angol nyelv kalandját születésétől mai hatalmáig. Részt vehetünk pszichológiai kísérletekben, és megvitathatjuk az elmúlt évezred legnagyobb filozófusaival, hogyan is gondolkodjunk a nyelvről.

 

Az órák tematikája

 1. Bevezetés
 2. Szóbeliség és írásbeliség. A tudás fluiditása. Internet és hipertext.

  Múlt és jövő: a történelem egy nyelv szempontjából
 3. Meghonosítás és kipusztítás. A hősök szerepe a nyelv életében.
 4. Elnyomás és fennmaradás.
 5. Az állam és az egyház nyelvalakító szerepe
 6. A műveltség nyelve
 7. Birodalmak nyelvi fejlődése. Új dialektusok és a gyarmatosítás

  Mai perspektívák: problémák és lehetőségek
 8. A nemzetközi kommunikáció problémái.
 9. Kultúra és nyelv. Nyelvek és vallások
 10. Nyelv, kép, metafora.
 11. Képi nyelv, filmnyelv.
 12. Nyelv, beszéd és gondolkodás.
 13. Nyelveink és paradigmáink.
 14. Összefoglalás és zárás.

 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:

Az anyag szerves részét képezik a tárgyhoz kapcsolódó e-learninges anyagok (nyelvészek, nyelvtörténészek, írók és filozófusok előadásai audio ill. video formátumban). Az anyag ezen részét a hallgatóknak önállóan kell feldolgozniuk, amihez segítséget nyújtanak az egyes előadásokhoz kapcsolódó kérdések és feladatok. Az egyes tanegységéket tesztkérdések zárják. E tesztek célja, hogy a hallgatók azonnali visszajelzést kapjanak, milyen mértékben sikerült elsajátítani a tananyag egyes részeit.

Emellett a hallgatók vállalhatnak kiselőadásokat az órák témáiból. A prezentáció ne pusztán az elméleti anyag összefoglalása legyen, hanem tartalmazzon egy gyakorlati problémát, annak elméleti megfogalmazását, és (legalább) egy lehetséges megoldást, mely a teoretikus válasz mellett a gyakorlati következményeket is tartalmazza. Gyűjtsön hozzá kiegészítő irodalmat, kép- vagy videoanyagot, és tartson belőle 10 perces prezentációt az órán.


Irodalom

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Az ajánlott irodalom óránkénti lebontása és minden egyéb információ elérhető a http://phil.bke.hu/moodle oldalon

 

Vizsgakövetelmény és értékelés:

 • 60% írásbeli teszt a kötelező anyagból
 • 40% szóbeli vizsga az előadások anyagából
 • bónusz 20%: bármely téma órai prezentációja
 • külföldi részképzésen vagy szakmai gyakorlaton részt vevők, vagy azok számára,  akik egyéb okból nem tudnak jelen lenni az órákon a fenti 40% ugyanilyen (két) kiselőadással teljesíthető. Ebben az esetben az óra időpontja előtt 24 órával elküldött, hanglalámondással ellátott pps (azaz időzített ppt) vagy video a preferált forma, amit az órán egyszerűen le tudunk vetíteni, és úgy teljes értékű prezentáció, hogy közben nem igényli az előadó személyes jelenlétét.A publikációképes pps-ek dupla pontot érnek.

Gyakran feltett kérdések:

1. Miről szóljon a prezentáció?

A prezentáció témája lehet bármely, az órák témájához kapcsolódó téma. Ne legyen azonban valamely ajánlott vagy kötelező - irodalom egyszerű feldolgozása. Fontos, hogy a hallgatók mozgósítság saját háttértudásukat, vonjanak be a feldolgozásba olyan multimédiás anyagokat (képeket, videókat, hangokat), melyek segítenek megvilágítani azokat a szituációkat, melyekben jelen világunkban nyelvfilozófiai problémákkal találkozhatunk.

2. Hogyan lehet hangalámondásos időzített diavetítést csinálni?

A legyegyszerűbb megoldás, ha az egyébként is készülő PowerPoint prezentációt látjuk el ezekkel a tulajdonságokkal. A "Beszúrás" menüsorban megtaláljuk a "hangfájl beszúrása" menüpontot, és ezen belül lehetőség nyílik a hangfájl rögzítésére is, ha ezt még nem tettük meg. Fontos, hogy ezeknek a beillesztett objektumoknak a tulajdonságait úgy határozzuk meg, hogy a dia megjelenésével automatikusan induljanak el. Az időzítés beállításával elérhetjük, hogy a diák pont a megfelelő ideig legyenek láthatóak, ahogy a szöveg megkívánja. Végül az egészet nem egyszerű prezentációként, hanem diavetítésként (pps) kell kimenteni ahhoz, hogy mindezt meg is jegyezze a fájl, és egyetlen duplakattintásra valóban lejátssza az egészetelejétől a végéig.

3. Mit jelent a publikációképesség?

Azt, hogy amellett, hogy eredeti és érdekes az anyag, megfelel a publikálhatóság formai, jogi és etikai követelményeinek is. A hivatkozásoknak pontosaknak kell lenni, idézőjelek, oldalszám, könyvészeti adatok - iiletve webészeti adatok - tekintetében egyaránt. A képek, grafikonok, stb forrásai szintén szerepeljenek a szövegben. 

 

oktató:

Kiss Olga This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Monday, 05 January 2009 00:01  
PhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhoto

prettyBox

berkeley_philosophy.jpg
cambridge.jpg
entitled_opinions.jpg
ethics_of_liberty.jpg
globalization.jpg
hist_phil_christ_thought.jpg
hist_polfil_plato_rothbard.jpg
interview_oxian_philosopher.jpg
intro_to_phil.jpg
locke_lectures.jpg
mit_phil_in_film_media.jpg
mit_phil_of_film.jpg
mit_phil_of_love.jpg
notredame_ancient_mediev_ph.jpg
ox_cont_humanities.jpg
ox_critical_thinking.jpg
ox_events_lectures_practica.jpg
ox_general_phil.jpg
ox_nietzsche.jpg
ox_phil_for_beginners.jpg
phil_and_fun_ofalgebra.jpg
phil_and_human_situation.jpg
phil_and_religion.jpg
phil_and_teaching.jpg
philosophy_talk.jpg
reading_polfil.jpg
stanford_philosophy.jpg
thinkng_and_perception.jpg
warwick_classics.jpg
yale_pol_fil.jpg

Interviews with Philosophers


20 Sep, 10

University of Oxford

"A selection of short interviews with Oxford Philosophers (part of the series of 'interviews with Oxians')"

 

Interviews with Philosophers

interview_oxian_philosopherUniversity of Oxford

"A selection of short interviews with Oxford Philosophers (part of the series of 'interviews with Oxians')"

 

Introduction to Philosophy


20 Sep, 10

by Dr Daniel Kaufman

Missouri State University

Introduction to Philosophy

intro_to_philby Dr Daniel Kaufman

Missouri State University

John Locke Lectures in Philosophy


20 Sep, 10

at Faculty of Philosophy

University of Oxford

 

John Locke Lectures in Philosophy

locke_lecturesat Faculty of Philosophy

University of Oxford

 

Philosophy for Beginners


20 Sep, 10

by Marianne Talbot

University of OxforD

Philosophy for Beginners

ox_phil_for_beginners

by Marianne Talbot

University of OxforD